ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Ergon Plus εταιρεία μας παρέχει ένα πλήρες φάσμα τεχνικών και νομικών υπηρεσιών στους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της χώρας, όπως επίσης και στις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σχετικά με τα ακίνητα που προέρχονται στην κατοχή τους από επισφαλή δάνεια και πιστώσεις.

Διαθέτουμε την εμπειρία και τους συνεργάτες σε πανελλαδική κάλυψη, για να προσφέρουμε όλες τις παρακάτω υπηρεσίες που απαιτούνται, από την αποβολή/σφράγιση μέχρι και την παράδοση του φακέλου κάθε ακινήτου σε κατάσταση «έτοιμο προς μεταβίβαση».

 • Αρχική και περιοδική επιθεώρηση
 • Τακτικές υπηρεσίες ακινήτων
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Νομικός έλεγχος ακινήτου

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 • Κίνδυνοι Ασφάλειας Προσώπων
 • Ελκυστικότητα Ακινήτου
 • Προληπτική Συντήρηση
 • Ασφάλεια – Φύλαξη Περιμέτρου
 • Ηλεκτρομηχανολογική Εγκατάσταση
 • Περιοδική Επιθεώρηση

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Αποβολή/Μεσεγγύηση
 • Σφράγιση Ακινήτου – Αλλαγή Κλειδαριών
 • Εγκατάσταση Συναγερμού
 • Στατική Φύλαξη
 • Έκτακτη Επέμβαση
 • Επίδειξη
 • Έλεγχος σε Δημόσιες Αρχές

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 • Ρύθμιση Ν. 4495/17
 • Έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού
 • ΠΕΑ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 • Έλεγχος Φακέλου Ακινήτου
 • Έλεγχος σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Έλεγχος Μεταβίβασης
 • Υπηρεσίες Μεταβίβασης